De Wijk

Buurtgesprek 11 juni 19:30 uur in de Nieuwe Meidoorn

  • wijkactiviteiten Tuinzigt en Westerpark;

recente activiteiten of aankondigingen zie het blog hieronder

en op de homepage.

  • Daarnaast zie je die via Facebook en de wijkwebsites
  • activiteiten in de Nieuwe Meidoorn zie facebook en de website ​via de homepageDIGITALE WIJKKRANT TUINZIGT-WESTERPARK

ACTIVITEITEN
Elke woensdag van

15:00 tot 16:00u:


Sporten in de gymzaal aan de ​Palmstraat of bij Boykes met ​Breda Actief: leeftijd: 8 tot 12 jaa​r

Daarna inloop in de Nieuwe Meidoor​n

Het buurthuis is voortaan maandag en dinsdagavondagavond open

van 19u tot 22u

Nu ook geldbingo op donderdagavond in de de Nieuwe Meidoorn

Elke woensdag soepdag in de Nieuwe Meidoorn

Kom ook eens een langs voor een heerlijke kop soep met brood

OVER DE WIJK

Meepraten over de wijk?

Kom naar het Buurtgesprek

11 juni 2024 ​

in de Nieuwe Meidoor​n

19:30 uu​r

Ahornstraat Oranjestraat

De Ahornstraat is weer druk in de weer om de straat te proberen ​de mooiste Oranjestraat van Nederland te maken.

Kosten nog moeite worden gespaard om er tijdens de EK voetbal ​een prachtig feest van te maken.

Vooral de verlichting 's avonds is prachtig.

Ga vooral eens kijken!

Bewoners Frans Heijlaertsplein willen

plein en omgeving

daarvan verbeteren

Eind april stond de gemeente samen met corporatie Alwel en ​Surplus op het pleintje om met bewoners te praten over hun ​wensen voor het plein. Aanleiding waren klachten van ​bewoners over de afvalsituatie, de onveiligheid en de ​slechte bruikbaarheid van het veldje.

Alle opmerkingen zijn genoteerd en er wordt nu gekeken wat ​er zoal gedaan kan worden, zowel op korte als op langere ​termijn. Als dat een beetje duidelijker is worden de bewoners ​uitgenodigd voor een gesprek over wat er gedaan zal worden.

Het wijkplatform

Heb je als bewoner of organisatie hulp nodig bij een initiatief voor jouw wijk of buurt, bijvoorbeeld in bijvoorbeeld de vorm van spullen, huisvesting of subsidie? Dan kun je de hulp inroepen van jouw wijk- of dorpsplatform, zoals ze in dorpen heten. Zij gaan graag met je in gesprek over jouw plan.


Zo’n wijk- of dorpsplatform is een groep van wijkbewoners en vaak ook professionals. Zij kennen de wijk of buurt en weten wat er speelt. Zij helpen jou om anderen te vinden, geven tips over samenwerking, helpen bij het vinden van lokale sponsors maar geven ook aan als een idee eigenlijk toch niet zo goed is voor de wijk of het dorp.


Wil je weten hoe het allemaal werkt?


Lees dan verder op plan-breda.nl

In Tuinzigt-westerpark zijn al tal van activiteiten ondersteund door het wijkplatform, ​zoals


  • Sinterklaasintochten
  • Halloween
  • Huur ruimte in de Nieuwe Meidoorn voor het naaiatelier en Busy Bees
  • Koningsdagactiviteiten
  • materialen voor Boykes Speelhoeve
  • et cetera


Wijk van ooit

Zoals eerder verschenen in de fysieke uitgaven van de Wijkkrant.

De geschiedenis van Tuinzigt en Westerpark - en wat er aan vooraf ging.

Deel 1: Vóór Tuinzigt en Westerpark

Uit de wijkkrant van lente 2019 (volgt nog)

Deel 6: Oude straten: Leursebaan

Uit de wijkkrant van herfst 2021

Het Buurtgesprek

Het Buurtgesprek is een gesprek van bewoners van Tuinzigt en Westerpark met de gemeente, ​coprporaties en Surplus over alle zaken waarvan ze het zelf van belang vinden om erover te praten en ​misschien nog wel belangrijker: om er wat aan of mee te doen!


Wil je meepraten? Dat kan!

De bijeenkomsten zijn openbaar en worden gehouden in de Nieuwe Meidoorn om 20.00 uur.


Volgende Datum:

Dinsdag 11 juni 2024 om 19:30u in de Nieuwe Meidoorn

..........................................


Hieronder de onderwerpen die momenteel op de agenda staan: zie pagina hier onder.

Boykes Speelhoeve

Inmiddels worden er wel weer activiteiten georganiseerd door ​West in Beweging (een bewonersorganisatie) in samenwerking ​met jongerenwerk van Surplus, Breda Actief, Grote Broer Grote ​Zus.

Het veld is opgeknapt en uitstekend geschikt voor voetballen, ​rolschaatsen, basketbal et cetera.

Daarnaast is er een speeltuin en kun je chillen in het gras.

Er ligt ook een jeu de boules baan voor de liefhebbersVoldoende activiteiten in de wijk

Het Buurtgesprek houdt in de gaten of er voldoende activiteiten zijn in de wijk voor alle doelgroepen en gaat het gesprek aan met partijen die daar iets in kunnen betekenen als dat niet zo is. ( zoals plek voor jeugd in de Nieuwe Meidoorn)

Een van die activiteiten is de Busy Bees, een knutselclub voor kinderen, elke woensdagmiddag in de Nieuwe Meidoorn


Een plek voor de jeugd in de Nieuwe Meidoorn

De jeugd kan nergens binnenshuis terecht, was een veel ​gehoorde klacht in Tuingt.

Vroeger hadden we 't Honk, maar dat is er niet meer.


Door overleg onder andere vanuit Het Buurtgesprek is dit nu ​gerealiseerd, al moet de ruimte wel gedeeld worden met andere ​gebruikers. Jongeren zijn welkom op maandagavond en ​woensdagmiddag. Meer info via het jongerenwerk (Jaap van ​Loon) 0642045114

Kwaliteit water Westerpark

Het water in de vijver van Westerpark ziet er momenteel (mei 23) niet fris uit. Een omwonende vertelde dat hij er al vier dode snoeken had uitgehaald. Via de werkgroep natuurspeeltuin Westerpark is er contact met het Waterschap Brabantse Delta hierover.


Veiligheid Tuinzigtlaan

De Tuinzigtlaan is geen veilige straat, daar zijn veel gebruikers en ​omwonenden het over eens. Reden voor een aantal bewoners om ​hierover aan de bel te trekken bij de gemeente. De vraag was of er ​een gescheiden fietspad kon komen. De ruimte lijkt ervoor ​aanwezig te zijn.

Daarnaast is de kruising met de Meidoornstraat heel onveilig en er ​gebeuren daar ook regelmatig ongelukken, vanwege die ​onoverzichtelijke situatie.

Dan hebben we nog de scholen aan de overkant van de ​Ettensebaan, waar het gevaarlijk oversteken is door de grote ​drukte ten tijde van begin en eindtijden van de scholen.

De werkgroep heeft jammer genoeg nog niet heel veel weten te ​bereiken, tot haar eigen frustratie.

Wel is bekend geworden dat een rijkssubsidie ook aan de ​verbetering van de straat kan worden besteed, dus we hopen dat ​er dit jaar een start gemaakt kan worden


Pluktuin in de Speeltuin Abeelstraat

Op 10 april 2023 is de pluktuin als onderdeel van de speeltuin ​Abeelstraat geopend. De pluktuin is een initiatief van ​omwonenden van de speeltuin, die, samen met de gemeente ​en het bestuur van de speeltuin, met enthousiasme hieraan ​gewerkt hebben.

Bij de opening heeft de speeltuin ook een officiele naam ​gekregen: Pluk's Speeltuin

Nu wordt aan het beheerdersgebouwtje gewerkt. Er ligt een ​plan om het gebouwtje helemaal te vernieuwen. De eerste ​week van oktober zal gestart worden met de bouw. Hieronder ​een impressie van hoe het gaat worden


Afval in de wijk

Op 12 maart kwam WijkMinister Lula samen met Lidia van ​Chatime de vergadering 'opluisteren’ met een klacht over het ​afval in de wijk. Er ligt vooral veel afval naast de ​ondergrondse containers, bijv. op het Nelson Mandelaplein. ​Ze deed haar beklag bij wijkbeheerder Peter Bosman, die ​haar uitnodigde om samen met Afvalservice het probleem te ​bespreken en oplossingen ervoor te bedenken. Lula dacht ​aan bijv. affiches die door kinderen gemaakt worden en die ​mensen moeten verleiden om netjes met hun afval om te ​gaan.WIST U DAT?

Daarnaast wilde ze erop wijzen dat de meeste ​restavalcontainers tegenwoordig een klein klepje hebben ​waar een klein zakje afval, of een bekertje of iets dergelijks in ​gedeponeerd kan worden. Wist u dat?


Bouwprojecten in de wijk

De wijk Tuinzigt-Westerpark kent een aantal grote ​bouwprojecten die op de rol staan of al volop in ontwikkeling ​zijn. Zo hebben we aan de zuidrand van Tuinzigt Bread en ​Blossem en aan de zuidrand van Westerpark is het Cosunpark ​in ontwikkeling en al deels bewoond. Dan is daar ook nog De ​Lunet waar nieuwbouw komt en het project Fonkel aan de ​Tuinzigtlaan. Via een klik op de naam van het bouwproject kom ​je op de sites waar je van meer informatie wordt voorzien.

De Lunet

Redwood

De Energietransitie

De Greenhopper

In 2044 gebruikt Breda geen aardgas meer en is Breda CO2-​neutraal. Het betekent dat huiseigenaren en eigenaren van ​bedrijfspanden voor 2044 overstappen naar een duurzame ​energiebron voor de verwarming van hun huis of ​bedrijfsgebouw en voor de verwarming van het water. Deze ​overstap wordt de energietransitie genoemd. De gemeente ​helpt met de energietransitie en de aanpassingen die ​daarvoor nodig zijn. Iedereen kan zelf aan de slag


Op www.breda.nl/duurzaam/duurzaam-wonen

staat alle informatie over de manier waarop dat kan.De Greenhopper is een duurzaam en mobiel ​informatiecentrum van de Gemeente Breda dat door de stad ​trekt. U kunt er binnenlopen voor gratis informatie en tips ​over het energiezuiniger maken van uw huis.

Medewerkers van de gemeente en energiecoaches van de ​Bredase Energie Coöperatie (BRES) staan voor u klaar. In de ​periode dat de Greenhopper in een bepaalde wijk staat, is er ​een gratis informatieavond door BRES.

Op de site van de gemeente (klik even op Greenhopper) ​vindt u waar de Greenhopper staat.

Daarnaast wil de gemeente voor elke wijk een eigen ​plan gaan maken, samen met de bewoners, ​ondernemers, corporaties en alle andere ​belanghebbenden: een wijkenergieplan.

Belangrijke vraag:

Is er al iets bekend over Tuinzigt en Westerpark?

Ja! Lees de tekst hieronder

In 2023 is voor 5 gebieden een begin gemaakt met het wijkenergieplan: Doornbos, ​Tuinzigt, Prinsenbeek, Biesdonk en Wisselaar.

Westerpark komt later aan de beurt.

Dit houdt in dat een start gemaakt wordt met het Wijkenergieplan.

Wij gaan u via deze digitale wijkkrant op de hoogte houden van de activiteiten en ​vorderingen. Voor Tuinzigt is een subsidie toegekend door het rijk. De subsidie als ​voor een groot deel gebruikt worden om particuliere woningbezitters de kans te geven ​om hun woning te verduurzamen.

Wat is dat?

We gaan van het aardgas af, dat staat vast. Wanneer dat ​gebeurt, is nog niet bekend. Voor Tuinzigt maakt de gemeente ​een wijkenergieplan (WEP). In het WEP komt te staan wat er ​moet gebeuren aan de huizen en andere panden in Tuinzigt. Dat ​is in ieder geval (extra) goed isoleren, ventileren en elektrisch ​koken. Dat zorgt ervoor dat het pand klaar is om (op termijn) ​over te kunnen stappen. Want over een jaar of tien is er geen ​aardgas meer voor Tuinzigt.

Veel mensen zijn inmiddels gestart met het isoleren en ventileren ​van hun huis en het dichtmaken van kieren. Daar begint het: energie ​die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Het huis ​blijft beter warm, zonder tocht en vocht. En de energierekening gaat ​omlaag. Goed wonen in een fijne buurt, dat willen we toch allemaal?

Wijkenergieplan Tuinzigt

Wat is een wijkenergieplan (WEP)?

Een wijkenergieplan beschrijft wat er moet gebeuren om zonder ​aardgas je huis te verwarmen en te koken. De panden moeten zó goed ​zijn geïsoleerd en geventileerd dat ze (op termijn) van het aardgas af ​kunnen. Dit noemen we ‘aardgasvrij-ready'.

In 2025 is het wijkenergieplan klaar. Voor de uitvoering trekken we ​een ‘redelijke termijn’ uit. We verwachten dat die termijn ongeveer ​acht jaar is. Na het vaststellen van het wijkenergieplan heeft iedereen ​in dat geval nog acht jaar om zijn of haar pand aan te pakken. Dan gaat ​het aardgas eraf.

Wat er dan komt, is nog niet bekend. Dat kan een ​warmtepomp zijn, de stadsverwarming van ​Ennatuurlijk of een lokaal warmtenet. Op dit moment ​is voor geen enkele wijk in Breda bekend wat het ​alternatief voor aardgas is. Een besluit daarover volgt ​later.

Iedereen in Tuinzigt krijgt te maken met het ​wijkenergieplan. Het plan richt zich op alle panden in ​de wijk. Dus niet alleen huizen, maar ook andere ​panden zoals winkels, kantoren en scholen. Wie een ​eigen huis heeft, doet er verstandig aan om zijn of ​haar huis klaar te maken voor verwarmen zonder ​aardgas. Wie huurt, krijgt een voorstel van zijn of haar ​huurbaas.

Ik huur een huis; wat kan ik doen?


Woont u in een huurwoning en wilt u graag verduurzamen? Dat is altijd een goed idee, want ​het helpt om uw energierekening te verlagen en zorgt voor comfort. Als huurder bent u ​grotendeels afhankelijk van uw verhuurder.


Woningen met een slecht energielabel


Woningcorporaties en andere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen meer verhuren ​met een energielabel E, F of G. Zij hebben de plicht om huurwoningen extra goed te isoleren ​en ventileren. Stap voor stap maken zij woningen duurzaam, comfortabel en klaar voor de ​toekomst. In de toekomst worden alle huizen verwarmd met een duurzame energiebron. Per ​woning wordt gekeken welke verbeteringen er nodig en mogelijk zijn. Woningcorporaties ​doen dit zonder de huur te verhogen. Met andere verhuurders zijn er geen afspraken over ​eventuele huurverhoging.


In sommige gevallen is het verstandig om direct contact op te nemen met uw verhuurder, ​bijvoorbeeld bij problemen met vocht, tocht en schimmel. Zulke problemen moeten zo snel ​mogelijk worden opgelost.


Plannen per wijk


Gemeente Breda wil in 2044 alle huizen en andere gebouwen van het aardgas af hebben. Dit ​is een grote uitdaging voor woningcorporaties en andere verhuurders. De gemeente gaat per ​wijk aan de slag en maakt hierover afspraken met de woningcorporaties en andere ​belangrijke organisaties in het dorp of de wijk. Die afspraken worden vastgelegd in een ​wijkenergieplan. Ook met particuliere verhuurders wil de gemeente afspraken maken.


Uw verhuurder informeert u als uw woning aan de beurt is. U kunt ook altijd navragen ​wanneer uw huis of appartement op de planning staat.


Zelf aan de slag met kleine aanpassingen


Als huurder kunt u zelf bijdragen aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld door LED-lampen te ​gebruiken, tochtstrips te plaatsen en een waterbesparende douchekop te gebruiken. Andere ​voorbeelden zijn het verlagen van de verwarming en het uitschakelen van ongebruikte ​apparaten.

Voor zulke (kleine) aanpassingen heeft U geen toestemming nodig van de verhuurder en u ​bespaart toch op uw energierekening.

Ik heb een eigen huis; wat kan ik doen?

Hebt u een eigen huis, dan bent u zelf aan zet. U zorgt voor ​het energiezuiniger maken van uw huis. Dat levert een ​lagere energierekening op. U gaat elke maand geld ​besparen op uw energierekening. Geld dat u beter kunt ​steken in uw eigen huis. Uw huis wordt meer waard en ​fijner om in te wonen (minder tocht en vocht). Als we de ​besparingen in de komende jaren optellen, ontstaat er een ​mooi budget om mee aan de slag te gaan. Gelukkig zijn er ​ook diverse subsidies en leningen met lage rente.

Het is slim om niet te lang te wachten. Want hoe ​energiezuiniger je huis is, hoe lager je energierekening. ​Zonde om dat geld te laten liggen.Wat iedereen met een eigen huis of ander gebouw nu al ​kan doen, is het huis in kaart brengen. Wat is er al gedaan ​aan het gebouw? Wat er nog moet gebeuren? Wat betekent ​dat? Daarna kunt u een plan (laten) maken: welke ​maatregelen doe ik eerst en welke daarna? Wat doe ik zelf ​en wat besteed ik uit? Welke dingen kunnen we als buren ​samen doen? Met het plan in de hand kunt u de subsidies ​aanvragen en/of een lening aangaan met gunstige ​voorwaarden.

Subsidieregeling


Over 'geld laten liggen’ gesproken:


in 2024 komt voor particulieren een subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van ​energiemaatregelen.


Die subsidie is voor mensen met een eigen huis in Tuinzigt. Die subsidie mag je optellen bij ​bestaande subsidies (zoals de ISDE).

Het is de bedoeling dat de subsidieregeling Voor Tuinzigt in de tweede helft van 2024 ​opengaat. Vanaf dan kan iedereen met een eigen huis subsidie aanvragen voor het ​energiezuiniger maken. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend (bijvoorbeeld maximale ​WOZ-waarde van het huis). De subsidie kan niet met terugwerkende kracht worden gekregen. ​De volgorde is: eerst subsidie aanvragen, daarna maatregelen (laten) nemen.


Wat is er al gebeurd in en voor Tuinzigt?


In 2022 is de gemeente Breda gestart met de voorbereidingen voor een wijkenergieplan ​voor Tuinzigt. Daarna is een energiebingo geweest en zijn de eerste gesprekken gestart. In ​het Wijkplatform en in het Buurtgesprek hebben we besproken wat het betekent om met ​en voor Tuinzigt een wijkenergieplan te maken. Om inwoners extra te helpen, heeft de ​gemeente Breda een subsidie aangevraagd bij het Rijk. Eind 2023 werd duidelijk dat er ​extra geld beschikbaar komt voor woningeigenaren in Tuinzigt.


In 2023 zijn ook de energiebespaarcoaches gestart. In Tuinzigt hebben ze actief geflyerd ​om het aanbod van de gemeente Breda extra onder de aandacht te brengen. De gratis ​energiebespaarcoach helpt huishoudens met een laag en middeninkomen om energie en ​geld te besparen. De coach geeft tips over energiebesparing en biedt een gratis pakket met ​energiebesparende maatregelen aan. Elke dinsdag van 13 tot 15 uur is de ​energiebespaarcoach te vinden in De Nieuwe Meidoorn. Die middag is ook iemand van de ​gemeente Breda aanwezig om uw vragen te beantwoorden over het wijkenergieplan voor ​Tuinzigt.

Wat gaat er gebeuren in Tuinzigt?


De gemeente Breda maakt het wijkenergieplan samen met de eigenaren van de huizen en ​andere panden in Tuinzigt. Zij kennen hun pand, hun straat en hun wijk het beste. Daarom ​probeert de gemeente Breda op verschillende manieren in contact te komen mensen en ​organisaties die panden hebben in Tuinzigt.

Afspraken met partners

Eerst organiseren we een startbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst maken we een lijst van ​mensen en organisaties die partner zijn in het wijkenergieplan. Dat zijn in ieder geval de ​organisaties die panden in eigendom hebben in Tuinzigt, zoals de woningcorporaties, ​eigenaren van winkels en andere bedrijfspanden, eigenaren van maatschappelijk vastgoed en ​welzijnsorganisaties.

Waar starten we?

We proberen Tuinzigt en haar inwoners te leren kennen. Naast persoonlijke gesprekken ​houden we een enquête in Tuinzigt over verduurzaming. We zijn benieuwd wat mensen al ​weten van de energietransitie en het wijkenergieplan. Hoe kijken ze daar tegenaan? Welke tips ​hebben zij voor een goed proces? Hoe willen zij op de hoogte worden gehouden?


Aangenaam kennis te maken


De antwoorden op die vragen bespreken we in een ​informatieavond. Die bijeenkomst gebruiken we ​om iedereen welkom te heten in het ​wijkenergieplan. We kijken samen wat de ​opbrengst van de enquête betekent. En hoe we die ​slim gebruiken voor het proces van het ​wijkenergieplan. We maken kennis met mensen ​die willen meehelpen bij het maken van het plan. ​Hun kennis van de wijk, hun tips en ervaringen ​kunnen we goed gebruiken.


Hoe kan ik meedoen?

We hopen dat veel mensen in Tuinzigt helpen bij ​het maken van het wijkenergieplan. Daarvoor ​maken we een klankbordgroep of werkgroepen. ​Aan het maken van het wijkenergieplan kan ​iedereen in Tuinzigt meedoen. We willen dat alle ​gebouwen (op termijn) klaar zijn voor verwarmen ​zonder aardgas. Voor de inhoud van het ​wijkenergieplan maken we graag gebruik van alle ​kennis en ervaring die al in Tuinzigt aanwezig is. ​En sluiten we zo goed mogelijk aan bij de wensen ​en behoeften.

De energiecoaches

Voor de uitvoering van het wijkenergieplan zijn de eigenaren van panden in Tuinzigt aan zet. Zij ​maken hun huis of ander pand zó energiezuinig dat het zonder aardgas goed verwarmd kan ​worden. De woningcorporaties en de gemeente Breda maken afspraken over de huurhuizen. ​Voor andere gebouwen zoals kantoren, scholen en winkels gelden landelijke afspraken en eisen. ​Met eigenaar-bewoners kan de gemeente Breda geen afspraken maken. Zij worden zo goed ​mogelijk geholpen bij het aanpakken van hun huis. In het wijkenergieplan kom te staan op welke ​manier de gemeente en andere partners dat gaan doen. Wie een huis huurt, hoeft niet zelf met ​zijn of haar huis aan de slag. Dat doet de verhuurder.


Aan het maken van het wijkenergieplan mag iedereen meedoen. Graag zelfs! Maar niemand is ​verplicht. Ook het uitvoeren van het wijkenergieplan is voor niemand verplicht. Sowieso niet ​voor huurders, want de verhuurder moet dit doen. Voor eigenaren van gebouwen komen steeds ​meer regels en hulp om met hun panden aan de slag te gaan.

Iedereen doet sowieso mee aan een grote verandering: stoppen met aardgas. In het ​wijkenergieplan staat wanneer de gaskraan dicht gaat. Dat jaartal is nog niet bekend. Wie zijn of ​haar pand niet verduurzaamt, kan dat pand op termijn niet meer goed verwarmen. Want een ​duurzame warmtebron werkt alleen goed in een goed geïsoleerd en geventileerd huis.

Goede voorbeelden


Aan inwoners die al aan de slag zijn (geweest) met hun huis, vragen we ook of ze bereid zijn om ​daarover te vertellen. Die informatie kan anderen in Tuinzigt helpen om ook stappen te zetten. ​Wie weet willen mensen anderen de gelegenheid geven om in hun huis te komen kijken. Dan ​proberen om een Open-Huizen-Route te organiseren in Tuinzigt. Ook willen we een huis ​inrichten als demonstratiewoning. Iedereen kan daar zien en ervaren wat het betekent om je ​huis energiezuiniger te maken.


Checken op lekken

Wat ook kan helpen om mensen te inspireren, zijn warmtebeelden en lekchecks. Een ​warmtebeeld maakt duidelijk op welke plekken (’s winters) warmte het huis uit lekt. Een ​speciale foto laat zien waar het huis nog niet goed is geïsoleerd. Een lekcheck, ook wel ​blowerdoor-test genoemd) laat ons voelen waar de kieren zitten. Waar de lucht tussen binnen en ​buiten stroomt, zitten dus (grote) kieren. In Tuinzigt willen we die twee technieken inzetten om ​mensen ervan bewust te maken hoeveel energie en geld er nog te besparen valt.

lekcheck

Op de hoogte blijven


Informatie over het wijkenergieplan en de voortgang is voor iedereen online te vinden. Op ​www.breda.nl zijn pagina’s gereserveerd voor de informatie over het wijkenergieplan (WEP) voor ​Tuinzigt: de WEP-site. Daar kan iedereen zien wat er achter ons ligt, wat er nog aan komt en hoe ​iemand mee kan doen aan het maken van het wijkenergieplan. Van de online nieuwsbrief ‘Breda ​stap voor stap op weg naar een aardgasvrij en CO2-neutraal Breda’ wordt een versie gemaakt ​met nieuws specifiek voor Tuinzigt.


Spreekt u liever iemand persoonlijk?


Elke dinsdag van 13 tot 15 uur

worden uw vragen beantwoord in De Nieuwe Meidoorn.


Daarnaast zoeken we naar manieren om met u in gesprek te komen over de dingen die u ​belangrijk vindt voor uw huis, straat en wijk.

Bovenstaande activiteiten staan op de planning voor 2024. Daarnaast gaat er hopelijk nog veel ​meer gebeuren, maar dat weten we nu nog niet. We willen inspelen op de kansen die zich ​voordoen.